Loading...

O nama

Više od 20 godina najuglednije kompanije iz ove djelatnosti povjeravaju nam svoje najosjetljivije pošiljke. Njihovo povjerenje je opravdano kontinuiranim razvojem ljudskih resursa i tehnologije. Naš operativni tim radi u skladu s trenutno najboljom logističkom praksom i najmanje jedan član našeg tima može komunicirati s našim klijentom na maternjem jeziku. Našim klijentima nudimo usluge napravljene prema njihovim potrebama i zahtjevima na optimalan i efikasan način.

NAŠ TIM

VIZIJA

Uspostavljanje i održavanje jake poslovne veze s našim klijentima utemeljene na dobrom radu.

MISIJA

Prilagoditi uslugu našim klijentima koja vremenski i troškovno optimalno odgovara njihovim potrebama.

Šta radimo

Sveobuhvatna logistička rješenja za potrebe vašeg lanca opskrbe:

  • Kopneni, morski i vazdušni prevoz
  • Logistika treće strane (3PL)
  • Skladištenje sa svim pratećim uslugama (prijem, pakovanje i upravljanje robom)
  • Carinska agencija
  • Planiranje i implementacija zahtjevnih logističkih projekata
  • Savjetovanje prilikom planiranja i provođenja kupovine, prodaje, distribucije i logističkih operacija nakon prodaje robe.

Poslovne jedinice

Naša priča

1995

Kompanija Vies je osnovana zbog potreba glavnih zapadnoevropskih kompanija koje su svoje proizvodne pogone prebacile u istočnoevropske zemlje. Pristup i provođenje tako velikih projekata je bio suviše zahtjevan i kompleksan za veće i i nefleksibilne kompanije koje ovaj zadatak nisu mogle efikasno izvršiti. Osnovali smo kompaniju koja se sada širi i raste zajedno sa svojim klijentima te nudi brzu, odgovarajuću i klijentu prilagođenu uslugu za sve logističke operacije.

2000

Željeli smo pružati naše usluge bez obzira na okolnosti i zbog toga smo preuzeli kompaniju za transport koja nam i danas omogućava da bez teškoća isporučimo vašu robu. Već tada smo imali optimaliziran logistički sistem i vlastitu dežurnu flotu prevoznih sredstava te smo stoga mogli provesti isporuke koje je samo mali broj kompanija bio u stanju.

2009

Osnovali smo podružnicu u Kranju kako bismo se proširili na tržišta sjeverne Evrope i Ujedinjenog Kraljevstva.

2011

S novom podružnicom u Kopru podržali smo operacije u Luki Kopar, gdje preuzimamo naše pošiljke koje dolaze morskim ili vazdušnim transportom

2014

Osnovali smo kompaniju Vies Logistika d.o.o. sa sjedištem u Umagu u Hrvatskoj kako bismo povećali naše prisustvo na hrvatskom tržištu i smanjili troškove i vrijeme isporuke u Hrvatskoj i na Balkanu.

2020

Ovo je godina koja obilježava 25. godinu našeg rada.Snažno rastemo, fokusirajući se više nego ikad na korisničku uslugu, kao i na izvrsne razine usluga.

Potpomognuti novim razvojnim planovima i novim skladišnim objektom u SI-5290 Šempeter koji se prostire na preko 8.000m2 skladišta kao i 20.000m2 parcele s direktnim pristupom na željeznicu što će nam omogućiti daljnji razvoj naših usluga.

Želite li surađivati s nama ?