Loading...

Logistika

Již více než 20 let poskytujeme svým partnerům kvalitní logistickou podporu.
Nabízíme řešení v jednom kroku všech logistických operací.

Zajišťujeme plánování, organizaci, dohled a provádění operací dodavatelského řetězce.

Logistická podpora a externí služby logistiky třetích stran (3PL)

Převezmeme veškeré Vaše nákupní, distribuční a poprodejní logistické operace. Umožníme Vám, abyste se soustředili na podstatu své práce a svěřili nám práci spojenou s Vaším dodavatelským řetězcem.

Po dobu několika let dodáváme kvalitní logistické subdodavatelské služby společnostem, které nám svěřily svůj dodavatelský řetězec. To znamená, že se staráme o veškeré operace, potřebné k tomu, aby Vaše výroba, prodej nebo poprodejní služby nikdy nepostrádaly patřičnou podporu.

Logistické inženýrství – logistika čtvrté strany (4PL)

S Vaší pomocí analyzujeme současný stav Vašeho dodavatelského řetězce a na základě přání a potřeb navrhneme a realizujeme dodavatelský řetězec, který umožní optimalizaci nákladů, aniž by došlo ke ztrátám, pokud jde o úroveň služeb, které Vaši klienti očekávají.

Naše služby

Logistické projekty

Nabízíme Vám podporu při provádění náročných logistických operací jak doma, tak i v zahraničí.

Relokace výrobních linek

Máme vynikající výsledky při relokaci stávajících výrobních linek a v logistické podpoře investičních projektů v zahraničí.

Rozumná logistika

S naší sítí partnerů poskytujeme logistickou podporu, nezbytnou pro účast na veletrzích a výstavách po celém světě.

Nadměrný náklad

Na území geografické Evropy poskytujeme přepravu zásilek, rozměrově nevhodných pro silniční přepravu nebo zásilek, u kterých je námořní přeprava ekonomičtějším řešením.

Chtěli byste s námi spolupracovat?