Loading...

Prekomorski prevoz

Pružamo usluge prevoza tereta koji ispunjava cijeli kontejner (FCL) i teret koji ne ispunjava cijeli kontejner (LCL). Također vršimo transport kontejnera iz i u sve luke svijeta s dostavom na konačnu adresu. Naša usluga je u potpunosti prilagođena željama i potrebama naših klijenata na način da smanjuje vrijeme isporuke i troškove transportnog procesa.

TRANSPORT TERETA KOJI NE ISPUNJAVA CIJELI KONTEJNER (LCL)

Za prekomorske pošiljke, koje volumenski ne ispunjavaju cijeli kontejner, sedmično organiziramo sistem skupljanja s adrese ili od luke do luke u svim većim svjetskim lukama.

TRANSPORT TERETA KOJI ISPUNJAVA CIJELI KONTEJNER  (FCL)

Nudimo slanje punog kontejnera iz cijelog svijeta s izvrsnim tranzitnim vremenom po konkurentnim cijenama.

Naše usluge

  • Prekomorski prevoz
  • Isporuka u i iz luke
  • Isporuku od vrata do vrata
  • Carinska agencija
  • Osiguranje robe
  • Skladištenje robe
  • Preuzimanje i punjenje kontejnera
  • Pražnjenje kontejnera i distribucija robe

Želite li surađivati s nama?